Mango Kwane Wilco Jiskoot
Waterscouting in Baarn
Kom een keertje helpen Kom een keertje kijken

Vertrouwenspersoon

De vereniging Mango Kwane Wilco Jiskoot, hierna te noemen ‘MKWJ’, hecht bijzonder veel waarde aan het creëren van een veilige omgeving voor (jeugd)leden en vrijwilligers. 

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag.

De MKWJ, als vereniging binnen Scouting Nederland, onderstreept en volgt de visie van Scouting Nederland. Al onze volwassen leden en vrijwilligers bezitten daarom over een geldende Verklaring Omtrent Gedrag. Daarnaast moeten deze personen ook het Protocol in Veilige Handen, de Gedragscode Scouting Nederland en het landelijk Protocol Grensoverschrijdend Gedrag ondertekend hebben. Voor volledigheid en transparantie hebben we al deze documenten beschikbaar gemaakt op onze website, www.mkwj.nl.

Document Protocol in Veilige Handen Bekijken
Gedragscode Scouting Nederland Bekijken
Protocol Grensoverschrijdend Gedrag Bekijken

De MKWJ beschikt op dit moment niet over een vertrouwenspersoon, maar is wel actief zoekende naar een vrijwilliger die deze taak kan vervullen. Wij stellen het functieprofiel derhalve beschikbaar via de onderstaande link. Contact over het opvullen van deze functie, of een andere vrijwilligersfunctie binnen de MKWJ, kan worden gezocht via het secretariaat. Bekijk functieprofiel

Zolang de MKWJ niet over een vertrouwenspersoon beschikt is de volgende visie leidend:

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Meer informatie over het Landelijk Opvangteam van Scouting Nederland is via de volgende link te vinden:
Scouting Nederland Landelijk opvangteam (LOT)

Meer informatie over het aanstellingsbeleid van Scouting Nederland, dat derhalve leidend is voor de MKWJ, is te via vinden de volgende link:
Scouting Nederland VOG

Verder is het bestuur van de MKWJ altijd bereikbaar voor meer informatie. Kijk gerust even op de contactpagina of stuur een mail naar het secretariaat.