Mango Kwane Wilco Jiskoot
Waterscouting in Baarn
Kom een keertje helpen Kom een keertje kijken

Wat is de Stam?


Leeftijd:

19 tot 22 jaar

Opkomstdag en -tijden:

Worden door de leden bepaald


De Stam is de speltak voor leden van 19 tot 22 jaar. Bij de Stam is er geen sprake meer van leiding of begeleiding, wel is er sprake van een adviseur die om advies gevraagd kan worden. De leden maken hun eigen programma en spreken onderling af wanneer hun opkomsten plaatsvinden. Vaak beginnen de leden in deze leeftijdscategorie met leidinggeven bij de jongere speltakken, de opkomsten vinden daarom meestal 's avonds of op zondag plaats.

De Stam maakt gebruik van de boten van de groep om tijdens de opkomsten te zeilen, meestal zal dit de Neeltje Jans zijn. In de winter helpen ze ook mee met het opknappen van de boten. In de zomervakantie gaat de Stam op zomerkamp. Daarnaast helpt de Stam vaak bij diverse groepsactiviteiten.

Wat is het Eem-team?

 

Leeftijd:

Vanaf 18 jaar

Opkomstdag en -tijden:

Minimaal éénmaal per maand, exacte moment wordt door de leden bepaald.


Bij het Eem-team zitten de leden die ouder zijn dan 18 jaar. Bij de MKWJ hebben we verschillende Eem-teamleden. Sommige leden zijn vrijwilliger als leidinggevende bij één van de speltakken. Ook zijn verschillende bestuursleden lid van het Eem-team, maar er zijn ook leden die vroeger (jeugd)lid zijn geweest van scouting of het nu ook gewoon heel erg leuk vinden om verschillende scoutingactiviteiten te ondernemen.

Het Eem-team heeft één keer per maand opkomst en die wordt bedacht door twee leden van de speltak. Deze opkomsten kunnen qua invulling erg uiteenlopen, van koken op het kampvuur tot puzzeltochten of routetechnieken met de auto, zeilen of in de winter naar een kerstmarkt in Duitsland. In maart sluiten we aan bij de Stam, die jaarlijks meedoet aan de iScout. Het Eem-team kan ook op kamp gaan, dit hangt af van de wens van het Eem-team.

Naast de leuke en gezellige activiteiten die we zelf ondernemen, zijn er ook verschillende momenten waarin we de vereniging ondersteunen. Denk hierbij aan de jaarlijkse BBQ, de MKWJ dag (spelletjesdag) of het cultureel festival. Jaarlijks lopen we ook samen de stilletocht en hebben we een actieve rol in de Dodenherdenking. Uiteraard zijn deze momenten en activiteiten extra en hopen we zoveel mogelijk leden te motiveren hierbij aanwezig te zijn.