Mango Kwane Wilco Jiskoot
Waterscouting in Baarn
Kom een keertje helpen Kom een keertje kijken

disclaimer

Vereniging Mango Kwane Wilco Jiskoot, hierna te noemen MKWJ, verleent u hierbij toegang tot mkwj.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. MKWJ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

MKWJ spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Alle gepubliceerde foto's zijn met schriftelijke toestemming van onze leden geplaatst. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MKWJ nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MKWJ en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MKWJ, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Ook kunnen aan deze disclaimer geen rechten worden ontleend.