Mango Kwane Wilco Jiskoot
Waterscouting in Baarn
Kom een keertje helpen Kom een keertje kijken

Wat is de Stam?


Leeftijd:

19 tot 22 jaar

Opkomstdag en -tijden:

Worden door de leden bepaald


De Stam is de speltak voor leden van 19 tot 22 jaar. Bij de Stam is er geen sprake meer van leiding of begeleiding, wel is er sprake van een adviseur die om wijze raad gevraagd kan worden ;-). De leden maken hun eigen programma's en spreken onderling af wanneer hun opkomsten plaatsvinden. Vaak beginnen de leden in deze leeftijdscategorie met leidinggeven bij de jongere speltakken, de opkomsten vinden daarom meestal 's avonds of op zondag plaats.

De Stam maakt gebruik van de boten van de groep om tijdens de opkomsten te zeilen, meestal zal dit de Neeltje Jans zijn. In de winter helpen ze ook mee met het opknappen van de boten. In de zomervakantie gaat de Stam op zomerkamp. Daarnaast helpt de Stam vaak bij grote activiteiten, bijvoorbeeld de Nieuwjaarsbrunch en de barbecue.

Wat zijn de Plusscouts?

 

Leeftijd:

Vanaf 21 jaar

Opkomstdag en -tijden:

Eénmaal per maand, exacte moment wordt door de leden bepaald


Bij de plusscouts zitten de leden die ouder zijn dan 21 jaar. Bij de MKWJ zijn er verschillende Plusscouts die ook leiding zijn bij een andere speltak, lid zijn van één van de besturen. Ook zijn er Plusscouts die vroeger lid zijn geweest van scouting of het nu gewoon heel erg leuk vinden.

De Plusscouts hebben één keer per maand opkomst en die wordt bedacht door twee leden van de speltak. Deze opkomsten kunnen qua invulling erg uiteenlopen, van koken op het kampvuur tot puzzeltochten met de auto, zeilen of in de winter naar een kerstmarkt in Duitsland. In de wintermaanden staan ook de Nairana trail in januari en de iScout in maart op de planning. De Plusscouts gaan ook minimaal één keer per jaar op kamp.